Hakkımızda

Türk dış politikasının son yıllardaki Ortadoğu yönelimi birçok alanda olduğu gibi araştırma ve yayıncılık faaliyetlerinde de etkisini göstermektedir. Üniversitelerde Ortadoğu bölgesine yönelik çalışmalar artarken bu alanda enstitü ve araştırma merkezlerinin de sayılarında artış yaşanmaktadır. Bu durum Ortadoğu alanında bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunurken bu müktesebatın nitelikli yayınlar hâline gelmesi konusundaki talebin de giderek daha belirgin hâle gelmesine yol açmaktadır. Her ne kadar bu alanda birçok yayınevi nitelikli yayınlar yapmaya çalışsa da Ortadoğu alanına odaklanan yayınevlerinin sayısı hâlen istenen seviyede değildir.

Türkiye’nin Ortadoğu alanında faaliyet gösteren en büyük düşünce kuruluşu olan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM), Ortadoğu Çalışmaları alanında nitelikli bilimsel yayınların okuyucularla buluşması amacıyla Ortadoğu Yayınlarını kurma kararı almıştır.


Telif eserler, edisyonlar ve çevirilerle zenginleşecek ve çeşitlenecek olan yayınlarımızı Ortadoğu’ya ilgi duyan akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar, öğrenciler ve alana ilgi duyan okuyucuların yakından takip etmesini arzuluyoruz.

Yayın hayatımız boyunca bilimsellik ilkesine bağlı kalarak ve kaliteden ödün vermeden Ortadoğu alanındaki bilgi birikimine katkı sağlamaya devam etmek en büyük hedefimiz. Bu minvalde siz okuyucularımızdan gelen geri bildirimler bizler için yol gösterici olacaktır.

Bununla birlikte Ortadoğu’ya dair her alanda nitelikli bilgi üretmek ve bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla çalışmaları olan araştırmacıları, çalışmalarını sunmaya davet ediyoruz.

Okuyucularına yararlı olması dileklerimizle.