Muhittin Ataman

Gösterilen sonuç sayısı: 3

1992’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Muhittin Ataman, 1994-1996 arasında Central Oklahoma Üniversitesinde yüksek lisans, 1996-1999 arasında Kentucky Üniversitesinde ise doktora çalışmalarını tamamladı. 2001-2014 arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2012-2014 arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) genel sekreteri olarak görev yaptı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan Ataman aynı zamanda Insight Turkey dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.